Lạy Phật

Chủ đề Bắt đầu bởi Xem Trả lời
[Phật Giáo căn bản] Chớ xem thường mạng chúng sinh! Minh Hạnh 1255 0
[Phật Giáo căn bản] Bình an cho nhân loại Người Bạn Nhỏ 1240 0
[Phật Giáo căn bản] Ý nghĩa ngày xuất gia của Đức Phật Người Bạn Nhỏ 1244 0
[Phật Giáo căn bản] Thần thông cũng không thắng được nghiệp lực Minh Ngân 1879 0
[Phật Giáo căn bản] Cá nhảy khỏi lưới mới hay Minh Ngân 1453 0
[Phật Giáo căn bản] Giữ sự sống cho người khác là phước lớn nhất Minh Ngân 1067 0
[Phật Giáo căn bản] Thiểu dục tri túc Minh Ngân 968 0
[Phật Giáo căn bản] Suy ngẫm về thành công và danh vọng Minh Ánh 1043 0
[Phật Giáo căn bản] Hãy sống cho hết mình vì cuộc đời này rất mong manh Minh Ánh 1065 0
[Phật Giáo căn bản] Chúc mừng năm mới Ất Mùi 2015! Minh Hạnh 1000 0
[Phật Giáo căn bản] Lợi ích từ việc tích lũy phước đức Minh Ngân 1073 0
[Phật Giáo căn bản] Đạo Phật và Tuổi Trẻ Minh Hạnh 1009 0
[Mật Tông] Tám bài kệ chuyển hóa tâm Minh Ánh 1316 0
[Lời Phật dạy] Mê vui trong khổ não Minh Ánh 1247 0
[Phật Giáo căn bản] 10 Lợi ích của chế độ Ăn Chay với sức khỏe và sắc đẹp Người Bạn Nhỏ 945 0
[Phật Giáo căn bản] Cúng dường cha mẹ Người Bạn Nhỏ 960 0
[Lời Phật dạy] Cha mẹ và con cái qua cái nhìn nhân duyên Minh Hạnh 1000 0
[Phật Giáo căn bản] Ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan Minh Ngân 972 0
[Phật Giáo căn bản] Các việc nên làm khi người thân sắp lâm chung Người Bạn Nhỏ 1113 0
[Phật Giáo căn bản] Không có gì bền chắc Minh Hạnh 931 0
[Mật Tông] Hành trì Mật tông Tây Tạng Tại Việt Nam Người Bạn Nhỏ 1259 2
[Lời Phật dạy] Lỗ cây và con rùa mù Minh Ánh 958 0
[Thiền Tông] Thiền là gì và tọa thiền như thế nào? Người Bạn Nhỏ 1438 0
[Tịnh Độ Tông] Tìm hiểu 48 Pháp Niệm Phật Minh Ngân 2024 3
[Phật Giáo căn bản] Bản chất thật của Thân Người Bạn Nhỏ 1110 1
[Phật Giáo căn bản] Tìm hiểu về Mười Nghiệp Lành Minh Ánh 1123 1
[Mật Tông] Tìm hiểu về Mật Tông - Thích Nguyên Hiền Minh Hạnh 1015 0
[Thiền Tông] Những điều kiện cần cho một hành giả tu thiền Minh Hạnh 1055 0
[Lời Phật dạy] Buông xả phiền não theo lời Phật dạy Cá Kèo 1126 0
[Tịnh Độ Tông] Lợi ích của pháp môn Niệm Phật! Cá Kèo 1140 0
[Phật Giáo căn bản] Chào mừng đến trang web LạyPhật.com Lạy Phật.com 1082 0