Lạy Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Phật pháp cứu khổ chúng sanh nhiều đời lầm lạc vì si mê, chấp ngã. Nhờ học Phật pháp ta phá vỡ, lột bỏ những thành trì kiến chấp, mê lầm huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp. Phật pháp có khả năng nâng đỡ những ai vấp ngã, xóa tan bóng tối mê lầm, tội lỗi, đem ánh sáng giác ngộ đến cho muôn loài.

Với mục đích muốn hoằng dương chánh pháp, muốn giới thiệu cho mọi người về nền tôn giáo tốt đẹp đã đồng hành với dân tộc từ hàng ngàn năm qua, trang web Lạy Phật (https://layphat.com) đã ra đời và được thành lập bởi nhóm thiện nguyện yêu thích Phật pháp.Mục tiêu của trang web là muốn đem những lời dạy chân lý, tốt đẹp của Đạo Phật để truyền đạt đến tất cả mọi người, giúp mọi người biết được các điều hay, lẽ phải, thấu rõ lý chân thật của cuộc đời. Từ đó, con người làm chủ được bản thân, tạo cho mình và mọi người cuộc sống tốt đẹp, an vui và hướng đến mục tiêu cuối cùng là vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật.

Nền móng Phật pháp muốn vững bền và phát triển cần phải có sự chung lưng, góp sức của tất cả mọi người. Mỗi người trong chúng ta cần chung tay đóng góp dù chỉ là một công việc nhỏ bé cũng sẽ làm cho ngôi nhà Phật giáo ngày càng được củng cố, vững chắc và phát triển đời đời. Vì vậy, nếu bạn yêu thích Phật giáo và có mong muốn truyền tải Phật giáo đến tất cả mọi người, hãy tham gia với chúng tôi ngay hôm nay, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón bạn!

"Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Ðộ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Ðều phát lòng Bồ Ðề
Hết một báo thân này
Cùng sanh cõi Cực Lạc."