Lạy Phật

Lời cảm ơn

Simple Machines muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ để xây dựng được SMF 2.1 như ngày hôm nay; dù trực tiếp hay gián tiếp, dù đóng góp ít hay nhiều. Mọi việc sẽ không thể trở thành hiện thực nếu không có bạn. Trân trọng cảm ơn các thành viên, đặc biệt là những thành viên trả phí, đã tham gia cài đặt và sử dụng phần mềm cũng như cung cấp những phản hồi có giá trị, báo cáo các lỗi và đóng góp ý kiến khác.

Đội ngũ xây dựng

Project Manager
Michele "Illori" Davis, Jessica "Suki" González, và Will "Kindred" Wagner.
Nhóm phát triển
Jon "Sesquipedalian" Stovell, Jessica "Suki" González, John "live627" Rayes, Jeremy "SleePy" Darwood, Shawn Bulen, Aaron van Geffen, Antechinus, Bjoern "Bloc" Kristiansen, Brad "IchBin™" Grow, Colin Schoen, emanuele, Hendrik Jan "Compuart" Visser, Juan "JayBachatero" Hernandez, Karl "RegularExpression" Benson, Matthew "Labradoodle-360" Kerle, Grudge, Michael "Oldiesmann" Eshom, Michael "Thantos" Miller, Norv, Peter "Arantor" Spicer, Selman "[SiNaN]" Eser, Shitiz "Dragooon" Garg, Theodore "Orstio" Hildebrandt, Thorsten "TE" Eurich, và winrules.
Nhóm hỗ trợ đặc biệt
Aleksi "Lex" Kilpinen, br360, GigaWatt, Will "Kindred" Wagner, lurkalot, Steve, ziycon, Adam Tallon, Bigguy, Bruno "margarett" Alves, CapadY, ChalkCat, Chas Large, Duncan85, gbsothere, JimM, Justyne, Kat, Kevin "greyknight17" Hou, Krash, Mashby, Michael Colin Blaber, Michele "Illori" Davis, Old Fossil, S-Ace, Storman™, Wade "sησω" Poulsen, và xenovanis.
Nhóm cá nhân hóa theo yêu cầu
Sami "SychO" Mazouz, Gary M. Gadsdon, Diego Andrés, Jonathan "vbgamer45" Valentin, Brannon "B" Hall, Gwenwyfar, Jack "akabugeyes" Thorsen, Jason "JBlaze" Clemons, Jessica "Suki" González, Joey "Tyrsson" Smith, Kays, NanoSector, Ricky., Russell "NEND" Najar, và SA™.
Nhóm xây dựng tài liệu
Irisado, AngelinaBelle, Chainy, Graeme Spence, và Joshua "groundup" Dickerson.
Nhóm hỗ trợ địa phương
Francisco "d3vcho" Domínguez, Nikola "Dzonny" Novaković, Robert Monden, và Relyana.
Nhóm Marketing
Adish "(F.L.A.M.E.R)" Patel, Bryan "Runic" Deakin, Marcus "cσσкιє мσηѕтєя" Forsberg, Mert "Antes" Alınbay, và Ralph "[n3rve]" Otowo.
Nhóm quản trị trang mạng
Jeremy "SleePy" Darwood.
Nhóm quản trị Máy chủ
Derek Schwab, Michael Johnson, và Liroy van Hoewijk.

Nhóm dịch Tiếng Việt

Đặc biệt cảm ơn

Nhóm tư vấn phát triển
albertlast, Brett Flannigan, Mark Rose, René-Gilles "Nao 尚" Deberdt, tinoest, và everyone who contributed on GitHub.
Nhóm kiểm tra và đánh giá các phiên bản thử nghiệm
Những con người vô giá không sợ mệt mỏi để tìm kiếm các lỗi, cung cấp những phản hồi, và làm cho nhóm phát triển khùng hơn vì công việc..
Nhóm dịch giả
Cảm ơn sự nỗ lực của các bạn đã tạo lên những điều kỳ diệu, để cho tất cả mọi người trên thế giới đều có thể sử dụng SMF. Đặc biệt là người Việt Nam..
Nhóm sáng lập SMF
Unknown W. "[Unknown]" Brackets.
Nhóm quản lý dự án sơ khai
Jeff Lewis, Joseph Fung, và David Recordon.
Trân trọng tưởng nhớ đến
Crip, K@, metallica48423, và Paul_Pauline.

Và cả những ai mà chúng tôi lỡ bỏ sót chưa nêu tên ở đây, cảm ơn bạn!

Software/Graphics

Graphics
Fugue Icons | © 2012 Yusuke Kamiyamane | These icons are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
Oxygen Icons | These icons are licensed under GNU LGPLv3
Software
JQuery | © John Resig | Licensed under The MIT License (MIT)
hoverIntent | © Brian Cherne | Licensed under The MIT License (MIT)
SCEditor | © Sam Clarke | Licensed under The MIT License (MIT)
animaDrag | © Abel Mohler | Licensed under The MIT License (MIT)
jQuery Custom Scrollbar | © Maciej Zubala | Licensed under The MIT License (MIT)
jQuery Responsive Slider | © booncon ROCKETS | Licensed under The MIT License (MIT)
At.js | © chord.luo@gmail.com | Licensed under The MIT License (MIT)
HTML5 Desktop Notifications | © Tsvetan Tsvetkov | Licensed under The Apache License Version 2.0
GAuth Code Generator/Validator | © Chris Cornutt | Licensed under The MIT License (MIT)
Dropzone.js | © Matias Meno | Licensed under The MIT License (MIT)
Minify | © Matthias Mullie | Licensed under The MIT License (MIT)
PHP-Punycode | © True B.V. | Licensed under The MIT License (MIT)
Fonts
Anonymous Pro | © 2009 | This font is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1
ConsolaMono | © 2012 | This font is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1
Phennig | © 2009-2012 | This font is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1

Các Mô đun

  • Optimus © 2010–2020, Bugo
  • Post As Another Member by Jon "Sesquipedalian" Stovell © 2019

Diễn đàn Bản quyền