Lạy Phật


Chào mừng đến trang web LạyPhật.com

Bắt đầu bởi Lạy Phật.com, 29/06/2014, 21:55

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

Lạy Phật.com

29/06/2014, 21:55 Sửa lần cuối: 08/02/2020, 17:12 bởi Người Bạn Nhỏ
Trong hơn hai ngàn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, Đạo Phật đã trở thành tôn giáo của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Phật Giáo luôn đóng vai trò to lớn và là sức mạnh tinh thần của mỗi người dân Việt Nam.

Mục đích của trang web
Mục đích của trang web LạyPhật.com là hoằng dương Phật pháp, với mục tiêu là mang đến cho người đọc các nội dung, giá trị tốt đẹp nhất của Đạo Phật, giúp các Phật tử sơ cơ cũng như thuần hành hiểu rõ hơn về tôn giáo của dân tộc; với mong ước nhỏ bé là góp phần xây dựng hòa bình, an lạc cho dân tộc cũng như cho thế giới.Mục tiêu của trang web là muốn đem những lời dạy chân lý, tốt đẹp của Đạo Phật để truyền đạt đến tất cả mọi người, giúp mọi người biết được các điều hay, lẽ phải, thấu rõ lý chân thật của cuộc đời. Từ đó, con người làm chủ được bản thân, tạo cho mình và mọi người cuộc sống tốt đẹp, an vui và hướng đến mục tiêu cuối cùng là vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật.

Nền móng Phật pháp muốn vững bền và phát triển cần phải có sự chung lưng, góp sức của tất cả mọi người. Mỗi người trong chúng ta cần chung tay đóng góp dù chỉ là một công việc nhỏ bé cũng sẽ làm cho ngôi nhà Phật giáo ngày càng được củng cố, vững chắc và phát triển đời đời. Vì vậy, nếu bạn yêu thích Phật giáo và có mong muốn truyền tải Phật giáo đến tất cả mọi người, hãy tham gia với chúng tôi ngay hôm nay, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón bạn!

"Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Ðộ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Ðều phát lòng Bồ Ðề
Hết một báo thân này
Cùng sanh cõi Cực Lạc."


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật