Lạy Phật

Kinh Tiêu đề Xem
Nghi thức niệm Phật hàng ngày (Kinh Nhật Tụng) Nghi thức niệm Phật hàng ngày (Kinh Nhật Tụng) 3714
Kinh Địa Tạng Kinh Địa Tạng 601
Kinh Dược Sư Kinh Dược Sư 577
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 520
Kinh Vu Lan Báo Hiếu Kinh Vu Lan Báo Hiếu 543
Kinh Trường Thọ Diệt Tội Kinh Trường Thọ Diệt Tội 577
Kinh Sám hối sáu căn Kinh Sám hối sáu căn 506
Kinh A Di Đà Kinh A Di Đà 756