Lạy Phật

Kinh Tiêu đề Xem
Nghi thức niệm Phật hàng ngày (Kinh Nhật Tụng) Nghi thức niệm Phật hàng ngày (Kinh Nhật Tụng) 5729
Kinh Địa Tạng Kinh Địa Tạng 797
Kinh Dược Sư Kinh Dược Sư 766
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 773
Kinh Vu Lan Báo Hiếu Kinh Vu Lan Báo Hiếu 751
Kinh Trường Thọ Diệt Tội Kinh Trường Thọ Diệt Tội 764
Kinh Sám hối sáu căn Kinh Sám hối sáu căn 837
Kinh A Di Đà Kinh A Di Đà 956