Lạy Phật

Kinh Tiêu đề Xem
Nghi thức niệm Phật hàng ngày (Kinh Nhật Tụng) Nghi thức niệm Phật hàng ngày (Kinh Nhật Tụng) 7057
Kinh Địa Tạng Kinh Địa Tạng 925
Kinh Dược Sư Kinh Dược Sư 868
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 968
Kinh Vu Lan Báo Hiếu Kinh Vu Lan Báo Hiếu 882
Kinh Trường Thọ Diệt Tội Kinh Trường Thọ Diệt Tội 887
Kinh Sám hối sáu căn Kinh Sám hối sáu căn 1107
Kinh A Di Đà Kinh A Di Đà 1082