Lạy Phật

Chủ đề Bắt đầu bởi Xem Trả lời
[Phật Giáo căn bản] Chớ xem thường mạng chúng sinh! Kungfu 136 0
[Phật Giáo căn bản] Bình an cho nhân loại Người Bạn Nhỏ 190 0
[Phật Giáo căn bản] Ý nghĩa ngày xuất gia của Đức Phật Người Bạn Nhỏ 234 0
[Phật Giáo căn bản] Thần thông cũng không thắng được nghiệp lực Bac Ba 947 0
[Phật Giáo căn bản] Cá nhảy khỏi lưới mới hay Bac Ba 546 0
[Phật Giáo căn bản] Giữ sự sống cho người khác là phước lớn nhất Bac Ba 199 0
[Phật Giáo căn bản] Thiểu dục tri túc Bac Ba 167 0
[Phật Giáo căn bản] Suy ngẫm về thành công và danh vọng Minh Anh 189 0
[Phật Giáo căn bản] Hãy sống cho hết mình vì cuộc đời này rất mong manh Minh Anh 185 0
[Phật Giáo căn bản] Chúc mừng năm mới Ất Mùi 2015! Kungfu 194 0
[Phật Giáo căn bản] Lợi ích từ việc tích lũy phước đức Bac Ba 367 0
[Phật Giáo căn bản] Đạo Phật và Tuổi Trẻ Kungfu 275 0
[Mật Tông] Tám bài kệ chuyển hóa tâm Minh Anh 285 0
[Lời Phật dạy] Mê vui trong khổ não Minh Anh 302 0
[Phật Giáo căn bản] 10 Lợi ích của chế độ Ăn Chay với sức khỏe và sắc đẹp Người Bạn Nhỏ 263 0
[Phật Giáo căn bản] Cúng dường cha mẹ Người Bạn Nhỏ 309 0
[Lời Phật dạy] Cha mẹ và con cái qua cái nhìn nhân duyên Kungfu 305 0
[Phật Giáo căn bản] Ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan Bac Ba 273 0
[Phật Giáo căn bản] Các việc nên làm khi người thân sắp lâm chung Người Bạn Nhỏ 409 0
[Phật Giáo căn bản] Không có gì bền chắc Kungfu 288 0
[Mật Tông] Hành trì Mật tông Tây Tạng Tại Việt Nam Người Bạn Nhỏ 383 2
[Lời Phật dạy] Lỗ cây và con rùa mù Minh Anh 307 0
[Thiền Tông] Thiền là gì và tọa thiền như thế nào? Người Bạn Nhỏ 382 0
[Tịnh Độ Tông] Tìm hiểu 48 Pháp Niệm Phật Bac Ba 491 3
[Phật Giáo căn bản] Bản chất thật của Thân Người Bạn Nhỏ 271 1
[Phật Giáo căn bản] Tìm hiểu về Mười Nghiệp Lành Minh Anh 315 1
[Mật Tông] Tìm hiểu về Mật Tông - Thích Nguyên Hiền Kungfu 302 0
[Thiền Tông] Những điều kiện cần cho một hành giả tu thiền Kungfu 315 0
[Lời Phật dạy] Buông xả phiền não theo lời Phật dạy Cá Kèo 443 0
[Tịnh Độ Tông] Lợi ích của pháp môn Niệm Phật! Cá Kèo 326 0
[Phật Giáo căn bản] Chào mừng đến trang web LạyPhật.com Lạy Phật.com 407 0