Lạy Phật

Chủ đề Bắt đầu bởi Xem Trả lời
[Phật Giáo căn bản] Chớ xem thường mạng chúng sinh! Minh Hạnh 1015 0
[Phật Giáo căn bản] Bình an cho nhân loại Người Bạn Nhỏ 1015 0
[Phật Giáo căn bản] Ý nghĩa ngày xuất gia của Đức Phật Người Bạn Nhỏ 1009 0
[Phật Giáo căn bản] Thần thông cũng không thắng được nghiệp lực Minh Ngân 1666 0
[Phật Giáo căn bản] Cá nhảy khỏi lưới mới hay Minh Ngân 1243 0
[Phật Giáo căn bản] Giữ sự sống cho người khác là phước lớn nhất Minh Ngân 896 0
[Phật Giáo căn bản] Thiểu dục tri túc Minh Ngân 780 0
[Phật Giáo căn bản] Suy ngẫm về thành công và danh vọng Minh Ánh 854 0
[Phật Giáo căn bản] Hãy sống cho hết mình vì cuộc đời này rất mong manh Minh Ánh 862 0
[Phật Giáo căn bản] Chúc mừng năm mới Ất Mùi 2015! Minh Hạnh 823 0
[Phật Giáo căn bản] Lợi ích từ việc tích lũy phước đức Minh Ngân 911 0
[Phật Giáo căn bản] Đạo Phật và Tuổi Trẻ Minh Hạnh 855 0
[Mật Tông] Tám bài kệ chuyển hóa tâm Minh Ánh 1085 0
[Lời Phật dạy] Mê vui trong khổ não Minh Ánh 1030 0
[Phật Giáo căn bản] 10 Lợi ích của chế độ Ăn Chay với sức khỏe và sắc đẹp Người Bạn Nhỏ 804 0
[Phật Giáo căn bản] Cúng dường cha mẹ Người Bạn Nhỏ 820 0
[Lời Phật dạy] Cha mẹ và con cái qua cái nhìn nhân duyên Minh Hạnh 868 0
[Phật Giáo căn bản] Ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan Minh Ngân 834 0
[Phật Giáo căn bản] Các việc nên làm khi người thân sắp lâm chung Người Bạn Nhỏ 952 0
[Phật Giáo căn bản] Không có gì bền chắc Minh Hạnh 810 0
[Mật Tông] Hành trì Mật tông Tây Tạng Tại Việt Nam Người Bạn Nhỏ 1048 2
[Lời Phật dạy] Lỗ cây và con rùa mù Minh Ánh 806 0
[Thiền Tông] Thiền là gì và tọa thiền như thế nào? Người Bạn Nhỏ 1194 0
[Tịnh Độ Tông] Tìm hiểu 48 Pháp Niệm Phật Minh Ngân 1664 3
[Phật Giáo căn bản] Bản chất thật của Thân Người Bạn Nhỏ 914 1
[Phật Giáo căn bản] Tìm hiểu về Mười Nghiệp Lành Minh Ánh 929 1
[Mật Tông] Tìm hiểu về Mật Tông - Thích Nguyên Hiền Minh Hạnh 878 0
[Thiền Tông] Những điều kiện cần cho một hành giả tu thiền Minh Hạnh 899 0
[Lời Phật dạy] Buông xả phiền não theo lời Phật dạy Cá Kèo 979 0
[Tịnh Độ Tông] Lợi ích của pháp môn Niệm Phật! Cá Kèo 971 0
[Phật Giáo căn bản] Chào mừng đến trang web LạyPhật.com Lạy Phật.com 935 0