Lạy Phật

Chủ đề Bắt đầu bởi Xem Trả lời
[Phật Giáo căn bản] Chớ xem thường mạng chúng sinh! Kungfu 63 0
[Phật Giáo căn bản] Bình an cho nhân loại Người Bạn Nhỏ 123 0
[Phật Giáo căn bản] Ý nghĩa ngày xuất gia của Đức Phật Người Bạn Nhỏ 170 0
[Phật Giáo căn bản] Thần thông cũng không thắng được nghiệp lực Bac Ba 879 0
[Phật Giáo căn bản] Cá nhảy khỏi lưới mới hay Bac Ba 488 0
[Phật Giáo căn bản] Giữ sự sống cho người khác là phước lớn nhất Bac Ba 143 0
[Phật Giáo căn bản] Thiểu dục tri túc Bac Ba 108 0
[Phật Giáo căn bản] Suy ngẫm về thành công và danh vọng Minh Anh 137 0
[Phật Giáo căn bản] Hãy sống cho hết mình vì cuộc đời này rất mong manh Minh Anh 131 0
[Phật Giáo căn bản] Chúc mừng năm mới Ất Mùi 2015! Kungfu 141 0
[Phật Giáo căn bản] Lợi ích từ việc tích lũy phước đức Bac Ba 325 0
[Phật Giáo căn bản] Đạo Phật và Tuổi Trẻ Kungfu 237 0
[Mật Tông] Tám bài kệ chuyển hóa tâm Minh Anh 223 0
[Lời Phật dạy] Mê vui trong khổ não Minh Anh 248 0
[Phật Giáo căn bản] 10 Lợi ích của chế độ Ăn Chay với sức khỏe và sắc đẹp Người Bạn Nhỏ 226 0
[Phật Giáo căn bản] Cúng dường cha mẹ Người Bạn Nhỏ 275 0
[Lời Phật dạy] Cha mẹ và con cái qua cái nhìn nhân duyên Kungfu 268 0
[Phật Giáo căn bản] Ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan Bac Ba 235 0
[Phật Giáo căn bản] Các việc nên làm khi người thân sắp lâm chung Người Bạn Nhỏ 369 0
[Phật Giáo căn bản] Không có gì bền chắc Kungfu 258 0
[Mật Tông] Hành trì Mật tông Tây Tạng Tại Việt Nam Người Bạn Nhỏ 339 2
[Lời Phật dạy] Lỗ cây và con rùa mù Minh Anh 272 0
[Thiền Tông] Thiền là gì và tọa thiền như thế nào? Người Bạn Nhỏ 321 0
[Tịnh Độ Tông] Tìm hiểu 48 Pháp Niệm Phật Bac Ba 425 3
[Phật Giáo căn bản] Bản chất thật của Thân Người Bạn Nhỏ 231 1
[Phật Giáo căn bản] Tìm hiểu về Mười Nghiệp Lành Minh Anh 276 1
[Mật Tông] Tìm hiểu về Mật Tông - Thích Nguyên Hiền Kungfu 264 0
[Thiền Tông] Những điều kiện cần cho một hành giả tu thiền Kungfu 284 0
[Lời Phật dạy] Buông xả phiền não theo lời Phật dạy Cá Kèo 406 0
[Tịnh Độ Tông] Lợi ích của pháp môn Niệm Phật! Cá Kèo 278 0
[Phật Giáo căn bản] Chào mừng đến trang web LạyPhật.com Lạy Phật.com 369 0