Lạy Phật

Chủ đề Bắt đầu bởi Xem Trả lời
[Phật Giáo căn bản] Chớ xem thường mạng chúng sinh! Minh Hạnh 1172 0
[Phật Giáo căn bản] Bình an cho nhân loại Người Bạn Nhỏ 1165 0
[Phật Giáo căn bản] Ý nghĩa ngày xuất gia của Đức Phật Người Bạn Nhỏ 1173 0
[Phật Giáo căn bản] Thần thông cũng không thắng được nghiệp lực Minh Ngân 1814 0
[Phật Giáo căn bản] Cá nhảy khỏi lưới mới hay Minh Ngân 1391 0
[Phật Giáo căn bản] Giữ sự sống cho người khác là phước lớn nhất Minh Ngân 1002 0
[Phật Giáo căn bản] Thiểu dục tri túc Minh Ngân 906 0
[Phật Giáo căn bản] Suy ngẫm về thành công và danh vọng Minh Ánh 977 0
[Phật Giáo căn bản] Hãy sống cho hết mình vì cuộc đời này rất mong manh Minh Ánh 996 0
[Phật Giáo căn bản] Chúc mừng năm mới Ất Mùi 2015! Minh Hạnh 938 0
[Phật Giáo căn bản] Lợi ích từ việc tích lũy phước đức Minh Ngân 1019 0
[Phật Giáo căn bản] Đạo Phật và Tuổi Trẻ Minh Hạnh 966 0
[Mật Tông] Tám bài kệ chuyển hóa tâm Minh Ánh 1243 0
[Lời Phật dạy] Mê vui trong khổ não Minh Ánh 1175 0
[Phật Giáo căn bản] 10 Lợi ích của chế độ Ăn Chay với sức khỏe và sắc đẹp Người Bạn Nhỏ 897 0
[Phật Giáo căn bản] Cúng dường cha mẹ Người Bạn Nhỏ 919 0
[Lời Phật dạy] Cha mẹ và con cái qua cái nhìn nhân duyên Minh Hạnh 958 0
[Phật Giáo căn bản] Ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan Minh Ngân 932 0
[Phật Giáo căn bản] Các việc nên làm khi người thân sắp lâm chung Người Bạn Nhỏ 1063 0
[Phật Giáo căn bản] Không có gì bền chắc Minh Hạnh 888 0
[Mật Tông] Hành trì Mật tông Tây Tạng Tại Việt Nam Người Bạn Nhỏ 1199 2
[Lời Phật dạy] Lỗ cây và con rùa mù Minh Ánh 909 0
[Thiền Tông] Thiền là gì và tọa thiền như thế nào? Người Bạn Nhỏ 1362 0
[Tịnh Độ Tông] Tìm hiểu 48 Pháp Niệm Phật Minh Ngân 1914 3
[Phật Giáo căn bản] Bản chất thật của Thân Người Bạn Nhỏ 1051 1
[Phật Giáo căn bản] Tìm hiểu về Mười Nghiệp Lành Minh Ánh 1067 1
[Mật Tông] Tìm hiểu về Mật Tông - Thích Nguyên Hiền Minh Hạnh 972 0
[Thiền Tông] Những điều kiện cần cho một hành giả tu thiền Minh Hạnh 1015 0
[Lời Phật dạy] Buông xả phiền não theo lời Phật dạy Cá Kèo 1073 0
[Tịnh Độ Tông] Lợi ích của pháp môn Niệm Phật! Cá Kèo 1085 0
[Phật Giáo căn bản] Chào mừng đến trang web LạyPhật.com Lạy Phật.com 1034 0