Lạy Phật

Giới thiệu

Trang này tổng hợp các bài viết hay dành cho mọi người. Nếu bạn có bài viết hay, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: webmaster@layphat.com, chúng tôi sẽ đăng bài trong thời gian sớm nhất!
Trang 1 2

Thông tin thêm

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc hạnh phúc! Cầu cho tất cả chúng sanh đều tựu thành Phật đạo!
 Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô A Di Đà Phật!