Lạy Phật

Giới thiệu

Trang này tổng hợp các bài viết hay dành cho mọi người. Nếu bạn có bài viết hay, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: webmaster@layphat.com, chúng tôi sẽ đăng bài trong thời gian sớm nhất!
Đời sống từ bi
Đời sống từ bi

Là con người, tất cả chúng ta đều có khả năng đem đến hạnh phúc và thương yêu cho người khác, và cũng có thể gây khổ đau cho kẻ khác. Khả năng đem lại thương yêu hay tạo ra khổ đau này có mặt trong mỗi chúng ta.

Đọc tiếp

Giữ gìn công đức viên mãn
Giữ gìn công đức viên mãn

Theo chân Phật, học đạo của Như Lai, là dấn thân vào muôn trùng thử thách và gian nan, để phát khởi từ miền vô minh cho tới bờ Giác Ngộ vinh quang, người Phật tử chúng ta căn bản phải hoàn thiện rất nhiều công đức lành để làm cho cuộc sống của gia đính và xã hội thăng hoa, đạo đức

Đọc tiếp

Sứ mệnh của Đạo Phật
Sứ mệnh của Đạo Phật

Đạo Phật không hề có những biểu hiện thần quyền hoặc chủ trương những hình thức mê tín dị đoan. Đức Phật là Bậc Đạo Sư tức vị Thầy dẫn đường, không phải là thần linh ban phước giáng họa. Chúng sanh có quyền chọn lựa đường hướng cho mình, hoặc đi theo Đức Phật thì sẽ được an lạc giải thoát như Ngài, hoặc quay lưng theo hướng khác thì cũng có quyền tạo nghiệp và tự thọ nhận quả báo tương ứng.

Đọc tiếp

Trang1 2

Thông tin thêm

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc hạnh phúc! Cầu cho tất cả chúng sanh đều tựu thành Phật đạo!
 Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô A Di Đà Phật!